Wat zegt u? ABC van makelaarstaal

Afsluitprovisie:
Het bedrag dat de bank in rekening brengt voor het afsluiten van een hypotheek.  

Akte van levering:
Document dat de notaris opmaakt en ondertekent om de overdracht van onroerend goed formeel te maken.  

Bankgarantie:
Garantie van de hypotheekverstrekker dat de borgsom, die de koper aan de verkoper moet betalen, wordt voldaan.

Bouwdepot:
Laat u een nieuwbouwwoning bouwen, dan wordt uw hypotheek ‘in depot’ geplaatst. Daaruit betaalt u in termijnen de grond en de resterende bouwtermijnen. 

Bouwrente:
De rente die u betaalt voor een woning die nog gebouwd moet worden. U betaalt die aan de aannemer. 

Bruto maandlasten:
Het bedrag (zonder verrekening van eventuele belastingvoordelen) dat u maandelijks verschuldigd bent aan de financier. 

Courtage:
Het bedrag dat u de makelaar verschuldigd bent na begeleiding van de koop of verkoop van een woning.

Garantiecertificaat:
Garantie Instituut Woningbouw biedt met dit certificaat de garantie dat nieuwbouwwoningen voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. 

Hypotheekrente tijdens de bouw:
De hypotheekrente die u verschuldigd bent over het bedrag dat u opneemt uit het depot. 

Koop-/aannemingsovereenkomst:
Bewijs van overeenstemming over de aankoop en bebouwing van een perceel. 

K.k. (kosten koper):
Koopt u een woning k.k. (vrijwel alle bestaande woningen) dan betaalt u de overdrachtsbelasting, kosten voor kadastrale rechten en de notariskosten voor het transport. 

Netto maandlasten:
Het bedrag dat u maandelijks betaalt aan hypotheeklasten, min de terug te ontvangen belasting. 

Onderhands:
Zonder ambtelijke (notariële) tussenkomst. 

Oversluiten:
U sluit een nieuwe hypotheek af tegen gunstigere voorwaarden. Hypotheekverstrekkers brengen u hiervoor meestal een boeteclausule in rekening. 

Passeren:
Formele ondertekening van de hypotheek- en/of transportakte bij de notaris. 

Passeerdatum:
Datum waarop de akte bij de notaris passeert. 

Persoonlijk inkomen:
Vragen we naar uw persoonlijk inkomen, dan bedoelen we uw inkomsten uit arbeid, verminderd met de reis- en beroepskosten. 

Taxatie:
Waardebepaling van onroerend goed door een (beëdigd) taxateur. 

Transportakte:
Akte die de overdracht van het onroerend goed vastlegt. De notaris maakt de akte op, ondertekent die en schrijft die in bij het kadaster. 

Vrij op naam:
De wettelijk verplichte kosten zijn inbegrepen in de koopsom (overdrachtsbelasting, kadastrale kosten en notariskosten). De hypotheekkosten vallen hierbuiten. 

Vrije sectorwoning:
Woning waarop geen subsidie wordt verstrekt. Ook andere verkoopregulerende bepalingen zijn op deze woningen niet van toepassing.