Veelgestelde vragen

 

Het kopen van een woning.

De makelaar dient bij de verkoop vooral het belang van de verkoper, dus  niet van de koper. Bent u de kopende partij, dan kan het voor u interessant zijn een aankopend makelaar in te schakelen.
Koopt u een woning ‘kosten koper’ (k.k.) dan betaalt u de wettelijk verplichte overdrachtsbelasting (sinds15 juni 2011 verlaagd naar 2%, voorheen 6%), en de kosten van de notaris voor het opmaken en inschrijven van de leveringsakte.
Heeft u een woning gekocht en de koopovereenkomst is door u en de  verkoper ondertekend, dan heeft u wettelijk nog drie dagen bedenktijd.  Die gaan in zodra u of de notaris een afschrift van de akte heeft  ontvangen.
Biedt u de vraagprijs, dan heeft u nog niet het recht de woning te  kopen. De verkoper beslist of hij een bod accepteert (ook als dat de  vraagprijs is).
De makelaar mag, net als u, stoppen met de onderhandelingen. Ook mag hij  tijdens de onderhandelingen kiezen voor een andere verkoopmethode  (biedprocedure).
De verkoper bepaalt in overleg met de makelaar de verkoopprijs van de  woning. U onderhandelt als koper over de prijs, maar de verkoper  beslist. En dat geldt voor alle aspecten van de verkoopprocedure.
Vraag een model koopovereenkomst op bij de Vereniging Eigen Huis: www.eigenhuis.nl
Makelaars bepalen zelf hun tarieven. Zo ook VBO-makelaars. Bespreek dus  vooraf welke diensten u verwacht en welke tarieven daarvoor gelden.
Sluit u een hypotheek af, dan houdt u rekening met administratiekosten, afsluitprovisie, taxatiekosten en notariële kosten.
Krijgt u een optie, dan maakt u gebruik van een bepaalde bedenktijd. In  die periode beslist u of u een woning wilt (en kunt) kopen. Zolang u de  optie heeft, wordt in principe de woning niet aan anderen verkocht. Of u  een optie krijgt, beslissen de verkoper en/of makelaar.
De wettelijk verplichte kosten zijn inbegrepen in de koopsom  (overdrachtsbelasting, kadastrale kosten en notariskosten). De  hypotheekkosten vallen hierbuiten.
Wordt uw woning getaxeerd, dan beoordeelt een taxateur uw woning op een  aantal punten en brengt daarover rapport uit met een waardeoordeel. Een  taxatieopdracht is niet hetzelfde als een bouwkundige keuring.

Het verkopen van een woning.

U mag als verkoper de vraagprijs verlagen of verhogen tijdens de  onderhandelingen. Bent u de koper, dan mag u ook uw bod tijdens de  onderhandelingen verlagen of verhogen.

De onderhandelingen.

U bent in onderhandeling als de verkoper van een woning een tegenbod  doet. Of als u uitdrukkelijk wordt gemeld dat u in onderhandeling bent.  Overleg is dus nog geen onderhandeling. Twijfelt u, vraagt u het dan aan  de makelaar.

Bent u de eerste die belt voor een bezichtiging? Of doet u als eerste  een bod? Dan bent u nog niet automatisch de eerste met wie de verkoper  of makelaar onderhandelt. Daarover beslissen zij. Wel moeten ze u  duidelijk maken wat de bedoeling is.

Snel zoeken

Recent bekeken